Uzman Psikolojik Danışman Gülnihal K. Çapacıoğlu

Gülnihal K. Çapacıoğlu

Uzman Psikolojik Danışman

Kendini tanıma, kendinde geliştirebileceğiniz alanlarla ilgili hedefler belirleme, yaşadığınız/karşılaşabileceğiniz problemlerle baş etme becerisini geliştirmek için benimle online görüşebilirsiniz.

Bire Bir Görüş 500TL
Görüşme Ayarla
Danışabileceğiniz Konular

Benim için gelişim önerileri neler olabilir?

Oğlumun/kızımın yaşadığı sorunlarla başa çıkmada ne gibi tutumlar sergilemeliyim?

Ailemle/çocuğumla yaşadığım problemleri çözebilir miyim?

Stres altındayken davranışlarım nasıldır?

21.yüzyıl yetkinliklerim neler?

Hangi meslek alanında daha başarılı olurum?

Karar vermede ve problem çözmede güçlükler çekiyorum. Bunu aşmamım yolları nelerdir?

Potansiyellerim-potansiyel risklerim nelerdir?

Benim psikolojik kimliğimin temeli nedir?

Kişiliğime uygun meslek grupları ve üniversite bölümleri hangileridir?

Kendimin güçlü ve zayıf yanlarını anlamam ve geliştirmem mümkün müdür?

İlişkilerimi güçlendiren ya da yıkan şey nedir?

Uzman Psikolojik Danışman Gülnihal K. Çapacıoğlu
Görüşme Ayarla

Uzman Psikolojik Danışman Gülnihal K. Çapacıoğlu Kimdir?

BiBilen Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programını 2001 yılında
tamamladı. Aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları öğretiminde 2014 yılında yüksek lisansını tamamladı ve tezinde yaratıcı dramanın 9.sınıf öğrencilerinin öfke denetimi becerileri üzerine etkisini inceledi.

Tübitak ve Etwinning projelerinin yürütücülüğü yaptı. Bakanlığın ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün yürütmüş olduğu bazı çalışmalarda eğitimci olarak görev aldı ve Türk PDR Derneği İstanbul Şube Yönetim kurulu üyeliği ile birlikte örgütlenme sorumluluğunu üstlendi.

Meslekte 21. yılı olan Gülnihal Hanım ilkokul ve lisede görev yaptı, iki ayrı Rehberlik Araştırma Merkezlerinin (RAM) kuruluşunda da yer aldı. Şu an ise bir lisede görev yapıyor. 

Uzman Psikolojik Danışman Gülnihal Hanım; öğrencilerin gelişimi ve uyumuna yönelik çalışmalar yapmak, onların eğitim yolculuğunda yanlarında olmak, gözlemlemek ve akademik, kişisel ya da mesleki gelişimlerine katkıda bulunmakta. İletişim, liderlik, problem çözme gibi konuların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri yürütme, akran etkinlikleri ve kariyer gelişim planlama çalışmaları ile üniversiteye hazırlık çalışmaları (sınava hazırlanmak, stres yönetimi) yapıyor.

12-21 yaş aralığındaki ergenlerin hayatın bu yeni dönemine uyum sağlamaları, ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlamakta, bu bağlamda, ergenlerin yaşamında en önemli destek kaynağı olan ailelerle de çalışarak onları da sürece dahil etmektedir.

BiBilen Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu'na sorabileceğiniz bazı sorular:

 • Ben kimim? Ne istiyorum?
 • Beni neler motive eder?
 • İlişkilerimi güçlendiren ya da yıkan şey nedir?
 • Kendimin güçlü ve zayıf yanlarını anlamam ve geliştirmem mümkün müdür?
 • Kişiliğime uygun meslek grupları ve üniversite bölümleri hangileridir?
 • Benim psikolojik kimliğimin temeli nedir?
 • Potansiyellerim-potansiyel risklerim nelerdir?
 • Motivasyon kaynaklarım nelerdir?
 • Karar vermede ve problem çözmede güçlükler çekiyorum. Bunu aşmamım yolları nelerdir? 
 • İletişim tarzım nasıldır?
 • Hangi meslek alanında daha başarılı olurum? 
 • Bana uygun olan alanlar neler?
 • 21.yüzyıl yetkinliklerim neler?
 • Stres altındayken davranışlarım nasıldır? 
 • Düşünce tarzım nasıldır?
 • Benim için gelişim önerileri neler olabilir?
 • Ailemle/çocuğumla yaşadığım problemleri çözebilir miyim?
 • Oğlumun/kızımın yaşadığı sorunlarla başa çıkmada ne gibi tutumlar sergilemeliyim?

Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Lisans)

Dokuz Eylül Üniversitesi

Eğitim Programları Öğretimi (Yüksek Lisans)

Sahip Olduğu Sertifikalar

 • Kişilik Envanteri Uygulayıcılığı ve Danışmanlığı
 • Psikolojik Danışmada Terapotik Kartların Kullanımı
 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi
 • Bağımlılıkla Mücadele Kursu
 • Krize Müdahale Eğitimi
 • Eğitimde Koçluk ve Mentörlük

Projeler

 • Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi IVT-PLM PROJESi 
 • "Özel Çocuklar Sanatla Buluşuyor" Sosyal Sorumluluk Projesi
 • 2020 Tübitak Araştırma Projesi
 • 2022 Tübitak Araştırma Projesi
 • E Twinning Proje koordinatörlüğü
 • 1.2. ve 3. PDR Zirveleri organizasyonu (201
 • Ergenlerde Kaygı ve Müdahale Programları Seminer organizasyonu
 • Ruh Sağlığı Yasası ve Diğer Mesleki Sorunlar Çalıştayı
 • PDR Öğrencileri Söyleşileri Koordinatörlüğü
 • PDR Uzman Söyleşileri Koordinatörlüğü 

Uzmanlık Alanları

 • Bireysel Danışmanlık
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Aile içi İletişim Güçlükleri
 • Kaygı Problemleri
 • Depresyon
 • Sınav Kaygısı